Projektforløb · sådan forløber dit udviklingsprojekt

INILABs overordnede metodiske tilgang til langt de fleste projektforløb er anvendelse af LEAN-principperne. En skarp tilgang, der reducerer omkostningerne, intensiverer programmeringsindsatsen og begrænser spild af enhver art. 

LEAN softwareudvikling og usability

Det betyder, at INILAB arbejder med PoC’er (Proof of Concept) og MVP’er (Minimum Viable Product), og at vi løbende frigiver komponenter til det stykke software, system eller programmel, som vi arbejder med. På den måde kan vi igennem hele projektfasen evaluere, bringe brugertest i spil og få den indsigt, som gør os stadigt klogere på slutbrugeren. 

Metoden sikrer, at vi kan målrette indsatserne gennem hele processen – bl.a. ved at arbejde i loops, så vi kan justere og revidere, når det er nødvendigt. Den form for fleksibilitet, der netop tegnes af smidige, agile arbejdegange, gør, at vi kan levere et slutproduktet, der indfrier alle initiale ønsker, forventninger og krav. Og ikke mindst tilføre den værdi, som systemet skal bringe ud i virkelighedens verden.

Samarbejde og partnerskab

Derfor lægger vi særlig stor vægt på et godt, tæt og nærværende samarbejde igennem hele projektforløbet. Uanset hvor stor opgaven er. Vi ønsker at nedbryde det klassiske kunde-leverandørforhold og i stedet operere i frugtbare partnerskaber baseret på gensidig tillid, løbende dialog og konstruktiv sparring. Velkommen til INILAB.

Step guide

Møde og opstart

Vi sparrer meget gerne om din idé. Derfor starter vi altid op med et uforpligtende møde, hvor vi sammen gennemgår dine tanker, ønsker og behov. Herudfra kan vi fortælle om dine muligheder for en digital løsning fra INILAB.

Vi møder gerne op i din virksomhed eller organisation – uanset hvor i Danmark, du bor. Du, og alle øvrige projektpartnere, er naturligvis også velkomne hos os i Svendborg.

Vi faciliterer også online konferencer på Teams eller anden mødeplatform efter ønske.

Kend dine behov

Det er vigtigt, at du forhånd indkredser og konkretiserer de behov, som vi skal bruge for at kunne fortælle om vores løsninger i et relevant perspektiv. Vi vil typisk spørge ind til:

  • Nuværende problemstilling
  • Strategiske mål
  • Tekniske faciliteter og lokationer
  • Stakeholders og slutbrugere
  • Rammer og budgetteringer
  • Tidshorisont og deadlines for implementering og udrulninger
1
Analyse og undersøgelse

Når vi sammen har besluttet os for at indgå samarbejde eller partnerskab, går vi i gang med de nødvendige forundersøgelser, vurderinger og analyser, der samlet munder ud i en detaljeret kravspecifikation.

Vi undersøger blandt andet teknologier og frameworks til at undestøtte løsningen for dermed at sikre, at produktet skaber størst mulig værdi for dig og alle øvrige slutbrugere.

Har du flere input og supplerende spørgsmål?

Mens vi undersøger, er de vigtigt, at vi kan spille bolden frem og tilbage. Vi har ofte yderligere spørgsmål, som kræver afklaring. Du har også rig mulighed for selv at stille spørgsmål og supplere med input, der sikrer, at vi lander det rette sted.

2
Estimat vs. tilbud

Større digitale udviklingsprojekter er komplekse og enhver løsning unik. De bør altid forløbe med størst mulig fleksibilitet, da behov, viden og tekniske nybrud alle er ubekendte faktorer, der hurtigt kan forandre den grundlæggende præmis undervejs i projektforløbet.

Faste tilbud er klart en mulighed, men vi fraråder det for at sikre, at du løbende har friheden til at få udviklet netop det produkt, som du har brug for fremfor det, som du måske forestillede dig helt fra start.

Vi giver dig derfor et grundigt estimat for den beskrevne løsning, så du har en ramme med respekt for dit projekt.

Dine krav og forventninger

Det er vigtigt, at du nærlæser den kravspecifikation, som danner grundlag for hele udviklingsprojektet. Tag de kritiske briller på i forhold til eventuelle mangler – jo før vi får dem detekteret, desto bedre.

Hertil er det vigtigt, at vi sammen forventningsafstemmer projektforløbet inden vi kaster os over den første kodelinje.

Vi uddyber hellere end gerne, så husk endelig at spørge ind til eventuelle uklarheder i estimat og kravsspecifikation.

3
Projektfase

Som sagt er alle digitale løsninger unikke, og udvikling er en kreativ proces med mange ubekendte faktorer. Derfor arbejder vi agilt med iterative loops og feedback processer for at sikre størst mulig smidighed og fleksibilitet.

I projektfasen læner vi os op ad kravspecifikationen, samtidigt med at vi fastholder en løbende kommunikationen med dig som partner for at sikre, at vi holder den planlagte kurs.

Dialog og test

I projektfasen er det vigtigt, at du er med i samarbejdet i forhold til at teste komponenter, fastholde en løbende dialog og give os den feedback, der sikrer, at du får det produkt, som du forventer.

Virkeligheden ændrer sig og gode idéer opstår mens projektet udvikles. Har du ændringsønsker undervejs, vil vi naturligvis gerne hjælpe dig med at håndtere dem og her sparre i forhold til ‘pros and cons’ og mulige indvirkninger på dit budget, økonomiske rammer og de planlagte deadlines.

4
Aflevering

Projektet er så godt som færdigt. Her gennemgår vi ændringer og tilføjelser fra projektfasen, eller helt nye idéer, der er opstået undervejs.

Vi fortsætter arbejdet og starter et nyt loop, hvor vi udvider og modner produktet sammen inden den endelige aflevering.

Feedback og rettelser

Det er dig, der skal benytte det endelige produkt og uanset hvor meget vi løbende tester, vil der som regel altid være små rettelser i forbindelse med idriftsættelsen.

Da det naturligvis er vigtigt for os at få kørt projektet helt i mål, er feedback om selv de mindste ting mere end velkomne for at vi kan hjælpe. Og har du nye idéer og udviddelser til produktet, hører vi rigtig gerne om dem både nu eller senere.

6
Idriftsættelse og evolution

Inden projektet starter, aftaler vi som regel, om vi her på INILAB fortsat skal facilitere hosting, drift og monitorering af dit produkt i gennem evolutionen.

Har vi ikke landet en aftale fra start, er det naturligvis ikke forsent.

Teknisk kontaktperson

Har vi aftalt drift, hosting og vedligehold, bliver du tilknyttet en teknisk kontaktperson fra INILAB med dybdegående kendskab til dit system og produkt.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information om projektforløb, prototyper og produktudvikling hos INILAB.

7

Ja tak, kontakt mig gerne

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om INILABs kompetencer og services? Send dine oplysninger og gerne en besked – så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Når du sender os dine oplysninger, giver du samtidigt dit samtykke til, at INILAB må kontakte dig.

INILAB logo