Udviklingsprojekter og partnerskaber gennem tiden

Udviklings-projekter og partnerskaber gennem tiden

INILABs udviklerteam er oprindeligt dannet i en anden kontekst og vi har derfor haft den store fornøjelse at arbejde sammen i mange år omkring flere helt utroligt spændende udviklingsprojekter. Her får du et udpluk af de partnerskaber, referencer, cases og testimonials, der tilsammen udgør teamets fælles meritter.

EnergyLab Nordhavn

Smart grid storbylaboratorium

INILAB fortsætter sit engagement i projektet – både som udviklere i forbindelse med EnergyData HUB og med en bestyrelsespost i EnergyLab Nordhavn.

I samarbejde med DTUs PowerLab, deltager INILABs udviklere i det 4-årige demonstrationsprojekt og har her bidraget med integrerende software og interface til deltagere, samt udvikling af dataplatform. Data, der fortsat anvendes i forskningsregi. 

På EnergyLab Nordhavns hjemmeside kan du læse følgende introduktion:

Fra 2015 og indtil 2019 har projektet EnergyLab Nordhavn – New Urban Energy Infrastructures udviklet og demonstreret fremtidige energiløsninger. Projektet har udnyttet og konsolideret Københavns Nordhavn som et full-scale smart city energi laboratorium og demonstreret hvordan elektricitet og opvarmning, energieffektive bygninger og elektrisk transport kan integreres i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Projektpartnere: DTU, Københavns Kommune, By&Havn, HOFOR, Radius, ABB, Danfoss, Nerve Smart Systems, COWI, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLabDK.

Præsentationsfilmen ovenfor er produceret af EnergyLab Nordhavn. Se den på Youtube.
Du kan læse meget mere på www.energylabnordhavn.com.

EnergyLab Nordhavn
EnergyLab Nordhavn
Tåsinge illustration

Nyt projekt:
Tåsinge som en grøn ø

Jeg føler mig ikke som en kunde hos INILAB, men som en konstruktiv samarbejdspartner.

I GO2Green har vi hele tiden grønne bagtanker, som jævnligt resulterer i ideer til nogle spændende bæredygtige projekter. Senest fik vi ideen til projektet, Tåsinge som en grøn ø, som via et virtuelt Tåsingekort, skal kunne registrere og visualisere energiproduktion, forbrug og CO2-aftryk på Tåsinge.

Dygtige fagfolk hænger ikke på træerne, men jeg vidste jo, at Christian og Daniel havde været involveret i et spændende projekt på Bornholm bornholm.powerlab.dk

Deres erfaring, indsigt og viden har nu gjort, at GO2Green har fået en donation fra Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond til projekt, Tåsinge som en grøn ø.

Jeg glæder mig til at kunne realisere projektet med Christian og Daniel, samt de øvrige dygtige medarbejdere hos INILAB

PS. INILAB er sammen med andre 50 sydfynske virksomheder partner i GO2Green.

Niels Christian Nielsen
Projektleder, GO2Green

Go2grren logo

EcoGrid 2.0 – forskning i fremtidens fleksible elforbrug

I årene 2016-19 deltager INILABs udviklere i et af verdens største smart-grid demonstrationsprojekter, EcoGrid 2.0, der undersøger mulighederne indenfor fremtidens eldistribution og styring.

ECOGRID 2.0 logobokse horisontalt

Projektet kører i tre fyringssæsoner

Her skal testdeltagerne, der alle bor på Bornholm, vælge mellem tre forskellige produktpakker, som afspejler hvordan de ønsker at sammensætte elregningen igennem de tre varmesæsoner.

Det afgørende kan være mængden af vedvarende energi eller den variable pris på strøm. Deltagerne får dermed mulighed for aktivt at bidrage til at reducere CO2-udledningen, når de tillader, at udbyderne (aggregatorerne) styrer elforbruget. Projektet undersøger og demonstrerer altså mulighederne for at skabe fleksibilitet via styring af de enkelte husstandes elforbrug.

Energiteknologi, der gør Danmark uafhængig af fossil energi

EUDP, der hører under Energistyrelsen, støtter ny energiteknologi og arbejder på at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Den samlede projektsum lyder på 98 mio. kr, som delvist finansieres af EUDP med 53 mio. kr.

1. januar 2016 skyder vi EcoGrid 2.0 i gang i samarbejde med Østkraft, DTU Elektro, IBM Danmark, Copenhagen Business School, Insero Software, Krukow, 2plus1, og ikke mindst de 2.000 bornholmske hustande, der indgår som testdeltagere i demonstrationsprojektet.

INILABs udviklerteam står for ledelsen af Work Package 5 og udvikling af API, kommunikationsstandarder, brugerflader og software til facilitering af kommunikation mellem systemer, samt driften af disse systemer.

Læs mere på www.ecogrid.dk

ECOGRID 2.0 logobokse vertikalt
ECOGRID logo - brug energien smartere

Bridgewalking – koordineret turmanagement med salgssystem

I Bridgewaking har vi gennem et stykke tid haft et godt samarbejde med INILAB om udvikling og vedligeholdelse af vores webshop. Vi bruger ikke kun webshoppen til at sælge billetter, men trækker også rapporter, der hver måned giver ledelsen et godt indblik i det aktuelle salg, udnyttelsen af guider på broen, fremtidige udviklingsmuligheder mv.

Udviklerne ved INILAB har en stor forståelse for vores forretning og er dygtige rådgivere og sparringspartnere, der kommer med kompetente råd og ideer, når vi har udfordringer, der skal løses. Vi er derfor meget tilfredse med samarbejdet.

Lone Skjoldaa
Chef, Bridgewalking

Bridgewalking logo

Datavejen – en platform til indsigt og viden om borgerne i samfundet

INILABs udviklerteam står bag udvikling af Datavejen, der giver objektiv indsigt i kommunernes store datamængder. Datavejen er et værktøj til viden og vækst, og oplysningerne, som præsenteres i egentilrettelagte datasæt, er tilgængelige for alle interesserede i hele Danmark.

Datavejen bliver oprindeligt søsat i samspil med Svendborg Kommune og GeoFyn, der kontakter vores udviklere for at høre nærmere om de tekniske muligheder for platformen. Det ambitiøse mål er at få så mange af landets kommuner med på denne open source løsning som muligt. Kerteminde Kommune har senest tilføjet datasæt til platformen, og vi er løbende i dialog med mange af landets øvrige kommuner.

Datavejen.nu

Hvad er Datavejen?

Datavejen formidler kommunernes data anonymt og giver brugerne indblik i alt fra demografi til energiforsyning og varmekilder i specifikke geografiske områder og bydele.

Hvis du er interesseret i at vide, hvor mange, der bruger oliefyr på Sydfyn, kan du se det på Datavejen. Du kan også undersøge, hvor mange børnefamilier med 2 børn under 5 år, der findes på Sydfyn. Du får tilmed indsigt i hvilket specifikt område, der bor flest børnefamilier med netop 2 børn under 5 år.

Jo flere kommuner, der tilføjer datasæt, jo mere omfangsrig bliver platformen og jo større indsigt kan du få i danskernes liv.

Kombinér dine datasæt

En af de spændende funktioner på Datavejen er, at du kan kombinere datasæt, så du får indsigt i præcis de data, der vedrører dig, din organisation eller dit forretningsområde. 

Kombinationerne er uendelige og Datavejen giver dig mulighed for at skræddersy alle de datasæt, som du har brug. Helt gratis endda.

Hvad kan du bruge Datavejen til?

De data, som du finder på Datavejen, kan bruges til analyser og borgerindsigt på et anonymiseret grundlag. Du kan sågar inddrage Datavejen som et kommercielt værktøj til markedsføring og dermed opnå en større og særdeles værdifuld forståelse af demografien omkring dit forretningsområde tillige med en dybere indsigt i dit kundegrundlag.

Konstant i udvikling

Datavejen bliver kontinuerligt videreudviklet. Vi værdsætter al den feed back, som vi kan få. Det vigtigste ved platformen er, at den er let forståelig og brugervenlig. Som nævnt, bliver der løbende tilføjet nye datasæt fra flere kommuner, så vi forhåbentlig ender med at dække hele Danmark.

Besøg og læs mere på datavejen.nu

GEA logo

GEA CowView siden 2008

INILABs udviklere har samarbejdet med  GEA Farm Technologies omkring CowView-projektet siden 2008. GEA er tysk og en af de tunge spillere på verdensmarkedet indenfor udvikling, levering og implementering af avanceret teknologi – blandt andet til fødevarebrancherne og landbruget.

GEA CowView

CowView er udviklet til live tracking og monitorering af hver enkelt ko i en større besætning ved hjælp af tags og sensorteknologi. Målet er effektivisering af mælkeproduktionen og systemet bidrager til en mærkbar tidsbesparelse for landmanden på daglig basis.

De indsamlede data bliver analyseret og tolket, og alle data og live views kan tilgås via webportal og mobilapp. Herigennem får landmanden en meget præcis analyse og et effektivt overblik over hver enkelt ko:

  • Alder
  • Daglige mælkeydelse
  • Antal inseminationer
  • Drægtighed
  • Kælvninger
  • Laktionscyklus
  • Aktivitet og bevægelsesmønstre
  • Eventuelle sygdomme og tidligere dyrlægebehandlinger

Alt dette gennem hele malkekoens levetid.

Produktionseffektivisering og øget dyrevelfærd

Udover produktionseffektivisering, bidrager CowViews adfærdsanalyse til øget dyrevelfærd for køerne, da landmanden meget hurtigt kan detektere sygdom og dårlig trivsel hos den enkelte ko.

Behovet for CowView er ikke til at tage fejl af. I Danmark er malkekvægsbestande sjældent store, men i eksempelvis Tyskland er det almindeligt med 3.000 køer og i USA tæller besætningerne nemt 10.000 individer.

INILABs udviklere har leveret system, database, apps, portal, visualisering og dataintegration. INILAB var tilknyttet projektet som underleverandør frem til primo 2023.

GEA logo

Dynamisk løndatabase med søgefunktion siden 2010

INILABs udviklere har i mere end 10 år leveret den årlige lønstatistik med adgang for medlemmer af den faglige organisation for jordbrugsteknologer i Danmark.

JIDs formål er ikke blot at forsikre medlemmerne mod arbejdsløshed, men i høj grad at arbejde aktivt for et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, at varetage løn- og ansættelsesforhold og at sikre kompetenceudvikling og gode videreuddannelser for jordbrugsteknikere, jordbrugsteknologer, studerende og de, som har jobs indenfor jordbrugsteknikernes og jordbrugsteknologernes fagområde. 

Sekretariatsleder Peter Bromark udtaler kort og godt om samarbejdet med INILAB:

God dialog om opgaverne og lydhørhed har kendetegnet vores mangeårige samarbejde. Det er værdier, som vi sætter højt.

JID logo
JOD logo

Direktør og kontaktperson

Mød Christian, hvis du vil vide mere...

Du er hjerteligt velkommen til at kontakte Christian, hvis du har brug for yderligere information eller konkret rådgivning. Vi fortæller hellere end gerne om os selv og vores erfaringer i forbindelse med tidligere gennemførte projekter. 

Christian er uddannet ingeniør ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet, og har i årevis arbejdet med innovation indenfor især energiområdet. Både som team- og projektleder på DTU Elektro, som selvstændig og i det private erhvervsliv.

Udover det musikalske talent, er Christian et ocean af erfaring og specialviden – både fagligt, indenfor koncept- og forretningsudvikling og ikke mindst som økonomiansvarlig. Christian er certificeret i PRINCE2-projektledelse, forstår at sammenkoble analoge og digitale løsninger til en højere enhed,  og fungerer i det daglige som INILABs administrerende direktør.

Christian besidder flere eksterne bestyrelsesposter – både i EnergyLab Nordhavn og som suppleant i GO2Green.

Christian uddyber gerne al information om vores kompetencer, stacks, services, metodiske og praktiske tilgange til PoC- og prototypeudvikling, programmering og softwarearkitektur, og ikke mindst de områder, hvor vi kan byde stærkt ind – enten i et projektpartnerskab eller som rådgivende konsulenter.

Ønsker du at indgå partnerskab med INILAB eller har du brug for professionel rådgivning i forbindelse med kommisioner eller konkrete prospekter, mødes vi gerne enten hos os i Svendborg eller hos dig i din organisation. Vi faciliterer naturligvis også onlinemøder.

Christian Brandt Rasmussen
+45 32 42 55 01  |  christian@inilab.dk

Christian Brandt Rasmussen

Ja tak, kontakt mig gerne

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om INILABs kompetencer og services? Send dine oplysninger og gerne en besked – så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Når du sender os dine oplysninger, giver du samtidigt dit samtykke til, at INILAB må kontakte dig.

INILAB logo